Simon Michailidis

genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA
Vážené dámy, vážení pánové,
 
jsem rád, že mám i já příležitost převzít jménem Vězeňské služby ČR záštitu nad konáním mezinárodního setkání Future Forces Forum 2022. Jako generální ředitel vězeňské služby se tohoto setkání účastním letos poprvé. 
 
Když bylo naše plánované setkání v posledních letech dvakrát odsunuto kvůli nepříznivé epidemické situaci, málokdo tušil, že by Evropa mohla jen pár měsíců po skončení pandemie čelit nebezpečí mnohem většímu: Totalitnímu režimu, nepřátelskému vůči všemu cizímu, založenému na lži a korupci, který napadl sousední zemi a od té doby pokračuje ve zločinné agresi, dopouští se válečných zločinů na civilním obyvatelstvu napadeného státu, systematicky ho ničí, oživuje imperiální manýry z 19. století, terorizuje a pronásleduje vlastní občany a vyhrožuje jadernou válkou všem ostatním. Více než kdy jindy se dnes potvrzuje, že právo, jednota, spojenectví a solidarita jsou hodnoty, které je zapotřebí posilovat. Právě setkání a fóra, jako je toto, pomáhají tyto hodnoty nejen upevňovat, ale i vytvářet nové svazky, nová spojenectví, uzavírat nové dohody a koordinovat tak postup a strategii podporující odolnost vůči agresorům a umožňující pomoc těm, kdo byli vystavení bezprostřednímu napadení své země.
 
Ačkoliv se my a ani naši spojenci z NATO války na Ukrajině přímo vojensky neúčastníme, válka se nás přímo dotýká, neboť jsme se postavili na stranu napadeného státu a snažíme se mu dostupnými prostředky pomáhat. Také jsme agresorovi dali jasně najevo, že se nenecháme vydírat na základě surovinové závislosti a že právo a morální principy stojí vysoko nad naším osobním pohodlím. Sami se tak musíme vyrovnat se všemi důsledky, které válka přináší, a to ať přímými či nepřímými. Musíme přijmout celou řadu opatření, abychom dopad nepřátelských akcí, v tuto chvíli především na naši ekonomiku, omezili co nejvíce.          
 
Zhoršená mezinárodní situace má samozřejmě dopady i na oblast vězeňství, a to jak v oblasti zajištění bezpečnosti střežených objektů či eskort, tak v již zmíněné nepříznivé situaci ekonomické. I přes tyto těžkosti se nadále snažíme zlepšovat úroveň českého vězeňství, pokračujeme v modernizaci Vězeňské služby ČR a snažíme se do vězeňství zavádět nejmodernější komunikační a zabezpečovací technologie. Dlouhodobě se snižující počet vězeňské populace se nyní zastavil a počty vězňů během tohoto roku opět narůstají. To vše klade před náš bezpečnostní sbor řadu úkolů a výzev, které v aktuální situaci sice není snadné řešit, ale o to větší je naše odhodlání tuto obtížnou dobu úspěšně překonat.  
 
Proto vítám naše nadcházející setkání a věřím, že fórum expertů z nejrůznějších oborů z oblasti bezpečnosti přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce a porozumění, které jsou nezbytné pro obnovení míru v Evropě a další rozvoj mezinárodního společenství.
 
 
genmjr. Mgr. Simon MICHAILIDIS, MBA
generální ředitel Vězeňské služby ČR

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.