Specialized Partner

PSP ČR

Chamber of Deputies,
Parliament of the Czech Republic

Under the Auspices of the Chairman of the Committee on Security, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

The conference is organized under the auspices of the Chairman of the Committee on Security of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Dr. Pavel Žáček, PhD.

 

 

 

 

AIM OF THE CONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).

Jednotlivé díly v seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
 
Konference je součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací i s partnerskými zeměmi, bezpečnostními i civilními orgány.

MAIN THEMATIC AREAS

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby
 

Tematické okruhy mohou být doplněny či upraveny na základě aktuálních potřeb.


HOMELAND SECURITY AND RESILIENCE II.

Cíl pokračování konference -  integrace, optimalizace a zefektivnění bezpečnostního systému ČR

Pokračování konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) si klade za cíl v definovaných okruzích hledat optimální řešení, integrovat potřebné bezpečnostní prvky, zajistit efektivní komunikaci a řízení bezpečnostního systému státu. 
 
Témata a závěry konference budou řešeny nejen z pohledu aktuálních bezpečnostních hrozeb, mezi které patří migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).

 

PARTICIPATION AND REGISTRATION

Participation is limited to the professional community and is by invitation only. If you are interested in participating, please register online. Your application will be considered and you will be informed in due course about the possibility to participate.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

   → Registration

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.